برچسب: ساخت لوگو

1 شهریور

طراحی لوگو تولیدی نان فانتزی به نان

در طراحی لوگو نان فانتزی به نان شروع حرف ب گندم را در حال گردش در باد طراحی کردیم که این نماد گردش گندم در زندگی روز مره انسان هاست و به این دلیل در ابتدای لوگو آمده چون از...

93

لوگو, نمونه کار

ali.rezaei