برچسب: اینترنت ملی

24 مرداد

آیا می دانید شرط استفاده از اینترنت در ترکمنستان قسم به قرآن است ؟

شهروندان ترکمنستانی که اغلب آنان مسلمان هستند برای استفاده از اینترنت و عدم استفاده از سایت های فیلتر شده باید به قرآن قسم بخورند. در این کششور کسانی که می خواهند اینترنت خانگی داشته باشند باید برای دریافت اینترنت و...

126

اخبار سایت, اینترنت

مریم ندیمی